Nyheter for medlemmer

Hjerteuka 6. - 12. mai

Hjerteuka er en god anledning til å synliggjøre Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt arbeid.

Hjerteuka er en fin anledning til å vise fram vårt lokale folkehelsearbeid. Vi oppfordrer dere til å benytte uka til å synliggjøre deres lokale aktivitetstilbud og invitere med folk i nærmiljøet, slik at de får anledning til å bli bedre kjent med vårt arbeid. Inviter også gjerne lokale politikere og media for å få oppmerksomhet og knytte kontakt med egen kommune.

Dersom det er ønskelig, kan våre forskningsstipendiater bidra med
foredrag. Ta kontakt med faglig rådgiver Øivind Kristensen på tlf. 23 12 00 50, for informasjon om foredragsholdere.

Gjennom bøsseinnsamling i Hjerteuka kan dere også være med og samle inn midler til livsviktig hjerte- og karforskning. Dere i lokallagene får beholde 20 prosent provisjon av innsamlede midler til å styrke egne aktiviteter. Dersom dere bruker eksterne bøssebærere, kan dere gi 15 prosent provisjon til bøssebærerne. Vi sender ut ferdig utfylt skjema og giro uken før Hjerteuka.

I 2019 sammenfaller Hjerteuka med Verdens Aktivitetsdag den 10.mai. Dette er en dag som stadig flere markerer. Vi oppfordrer dere til å ha Hjerteuke-aktiviteter denne dagen, gjerne i samarbeid med kommunene.

Hjerteuka sammenfaller også med den siste uka av Hopp for hjertet, og marker gjerne Hjerteuka i skolen. Mange lag har tradisjon med å besøke skolen med frukt- eller frokostservering, eller inviterer med skolen på Hjertemarsj. Husk også å invitere lokalmedier når dere har slike aktiviteter!