Nyheter for medlemmer

Hoppetaukonkurransen 30. april til 10. mai

Påmeldingsfristen til hoppetaukonkurransen er utvidet til 24. mars.

Vi håper dere i lokallagene vil invitere skolene i deres nærmiljø til å delta. Hopp for hjertet er, som tidligere, for skoleklasser på 4.-7. trinn. Det er gratis å delta, og påmeldingen foregår på nettsiden.

I forbindelse med årets hoppetaukonkurranse har det blitt utviklet nye filmer, som viser hvordan konkurranen kan inkluderes i skolehverdagen - både i fag og i friminutt. Filmene vil bli publisert på www.hoppforhjertet.no i løpet av våren. Inform gjerne skolene dere i kontakt med om filmene.