Nyheter for medlemmer

Kommunevalgkamp 2019 - verktøykasse

Til høsten er det kommunevalgkamp, som er en flott mulighet for helselag og demensforeninger til å påvirke politikerne lokalt. Sammen kan vi sette viktige saker om demens, folkehelse og frivillighet på dagsorden.

I år er det behovet for gratis møtelokaler for frivilligheten, GPS for personer med demens og skolemåltid i grunnskolen som settes på dagsorden. På medlemsnettet vil det fra april ligge en verktøykasse med en del verktøy, som vil være til nytte.

Allerede nå er det mulig å lese litt om det som kommer i verktøykassen.

Kommunevalgkampen byr på muligheten til sette fokus på viktige politiske saker, enten det er de tre sakene som er prioritert nasjonalt eller helt lokale saker.