Nyheter for medlemmer

Medvirkning i forskning (MeDem)

Vi etterlyser personer som har demens og pårørende som vil bidra i forskning.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har fått midler fra Extrastiftelsen til å gjennomføre et to-årig prosjekt om medvirkning i forskning fra personer med demens og pårørende.

Det er nå et krav fra myndighetene, at man skal ha medvirkning fra erfaringsrepresentanter (de som selv har skoa på) i utarbeidelsen og gjennomføringen av forskningsprosjekt. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker derfor å utarbeide en modell for støtte, veiledning og opplæring av personer med demens og pårørende som medvirker i forskning.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med en referansegruppe som består av erfaringsrepresentanter som selv har demens eller er pårørende, en frivillig og en forsker. I prosjektet skal det utarbeides kurs for forskere og erfaringsrepresentanter og det skal rekrutteres erfaringsrepresentanter til konkrete forskningsprosjekt.

Som erfaringsrepresentant bidrar man først å fremst med sine erfaringer med å leve med demens, man trenger ingen spesiell utdannelse eller erfaring.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet, eller om du har lyst til å samarbeide med forskere om å utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt ta gjerne kontakt med oss.

Gry Caroline Aarnes, prosjektleder for MeDem, tlf. 90726649, graa@nasjonalforeningen.no

Anne Rita Øksengård, forskningsleder, tlf. 40 44 57 39 anne.rita.oksengard@nasjonalforeningen.no