Nyheter for medlemmer

Musikk og trening gir mening – nytt tilbud

Med prosjektmidler fra ExtraStiftelsen er det laget et nytt nettbasert opplegg med musikk og fysisk aktivitet for personer med demens.

Fysisk aktivitet og samhandling med de nærmeste pårørende er viktig for livskvaliteten til personer med demens. Vi vet også at tilpasset musikk er en mulighet til å fremkalle minner. Dette er bærebjelkene i det nye tilbudet.

Demensplan 2020 ønsker at institusjoner skal ha miljøbasert omsorg for sine beboere. En del ansatte er trolig usikker på hvordan man skal trekke i gang ny aktivitet, så her kan vi tilby et samarbeid i form av tilbudet Musikk og trening.

Nettsiden viser filmer fra en treningsgruppe og gir også veiledning i hvordan man starter en slik gruppe. Nettsiden har også forslag til ulike typer musikk. Den inneholder veiledning for institusjoner, pårørende og frivillige . 

Ta gjerne kontakt med lokale institusjoner/dagsentre og inviter til samarbeid. Lokallagene kan invitere til arbeidsmøte med de ansatte og ha et kurs for alle involverte, også pårørende. Det er også mulig å starte slik aktivitet for personer med demens som bor hjemme. For hjemmeboende kan hukommelsesteam eller demenskoordinatorer være viktige samarbeidspartnere for rekruttering til gruppa.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Ingvild Tjønn Hansen som er aktivitetskoordinator Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskontor: inha@nasjonalforeningen.no, tel: 55 31 15 41.