Nyheter for medlemmer

Nye vedtekter til årsmøtene

Hefte med de nye vedtektene er nå sendt ut til alle lagene.

Vær særlig obs på nye beslutningsregler i paragraf 7, og les nøye paragraf 8 som gjelder lokallag!

Landsmøtet vedtok at kapittelet om organisasjonsarbeid (styrearbeid) i den tidligere håndboka erstattes av Frivillighet Norges organisasjonshåndbok.