Nyheter for medlemmer

Resultater - Demensaksjonen 2018

Det ble tidenes nest beste resultat, bare slått av fjoråret, så hurra og gratulerer og tusen takk for innsatsen! Og vi kommer sterkt tilbake i 2019!

Detaljer om innsamlingsresultateter, samt utviklingen fra starten i 2000

Alle lokallag i fylket kan søke sitt fylkeslag om midler til lokale demensaktiviteter. Lokallag som har bidratt til innsamlingen
prioriteres ved tildeling. For 2018 er det totalt nesten 1,4 millioner kroner til fordeling i fylkene.

Søknadsfrist er 15. mars til fylkeskontorene.

Søknadsskjema for midler fra Demensaksjonen