Nyheter for medlemmer

To nye temaer i Smart på mat

Nettsiden www.smartpamat.no er gratis å bruke og svarer til flere av læreplanens kompetansemål for mat- og helsefag for 5.-7. trinn.

Siden skolestart 2017 har Nasjonalforeningen for folkehelsens nettside til mat og helsefaget, www.smartpåmat.no, hatt titusenvis besøkende. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra lærere som har tatt siden i bruk. I høst er det publisert to nye temaer på www.smartpåmat.no; «Bevisste forbrukere» og «Trygg mat». Temaene vil, i likhet med de fire temaene som er der fra før, inneholde ulike oppgaver, tekster, presentasjoner og annet lærerikt stoff for elevene i mat og helsefaget.

«Bevisste forbrukere» er rettet mot kompetansemålet «diskutere produktinformasjon og reklame for ulike matvarer». Her finnes lærestoff om blant annet merking av næringsinnhold, innholdsliste, allergi og ulike former for reklame.

Temaet «trygg mat» er rettet mot kompetansemålet «diskutere hva mattrygghet og trygg mat innebærer». Her vil elevene lære mer om blant annet hygiene på kjøkkenet og ved matlaging, datomerkinger, bærekraft, matsvinn og resirkulering.

Alt finnes på bokmål og nynorsk. Grunnleggende ferdigheter er berørt i flere oppgaver.

Det finnes flere forslag til aktiviteter lokallagene kan gjøre for å informere skolene om Smart på mat.

Smart på mat er et gratis, digitalt opplegg som Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet, i samarbeid med pedagoger og lærere, for å brukes av elevene individuelt eller i klasse- og/eller gruppevis.

På nettsiden er det seks temaer som alle inneholder artikkeltekst med fagstoff, ferdige presentasjoner, kviss og oppgaver. Smart på mat er lærerikt og spennende og elevene og tidsbesparende for lærerne.