Nyheter for medlemmer

Søk om voksenopplæringsmidler

Alle lokallag kan søke om voksenopplæringsmidler siden Nasjonalforeningen for folkehelsen er med i Folkeuniversitetet. Benytt muligheten til å få midler til kurs!

Hvis dere har dere aktiviteter som går over flere ganger, eller varer minst åtte timer, kan dere søke om slike midler. Det kan være styreskolering, håndarbeidsaktiviteter m.m.

Reglene for at en aktivitet skal kvalifisere til kursmidler er ganske enkle. For å være søknadsberettiget etter voksenopplæringsloven, må disse kriteriene oppfylles:

  • Deltakere må minst fylle 14 år i kursåret.
  • Det er ikke lenger krav til minste deltakerantall!
  • Deltakerne skal ha vært tilstede minst 75 prosent av tiden.
  • Kurset skal være på minst åtte timer, maks 40 timer per kurs.
  • Kurset skal være offentlig kjent og åpent for alle.
  • Kurset må ha en godkjent studieplan (her finnes mange maler alt, og det kan lages nye for nye aktiviteter).

Mer informasjon og søknadsskjema.

Du kan også ta kontakt med Astri Fritzen, tlf: 40 44 57 79, epost: astri.fritzen@nasjonalforeningen.no