Nyheter for medlemmer

Tilskudd til folkehelseaktiviteter

Hvert lokallag kan søke om midler til tre folkehelseaktiviteter.

Eksempler på aktiviteter som har fått støtte:

  • gågruppe
  • akedag
  • frokostservering
  • barseltreff
  • strikketreff
  • spillkveld
  • kulturaktiviteter
  • informasjonsmøter
  • standsaktivitet
  • og lignende.

Aktivitetene kan gjerne være i samarbeid med andre organisasjoner og/eller kommuner, men lokallaget må være avsender av søknad. Det gis 1 000 kr til hver aktivitet. Aktiviteter som retter seg direkte mot andre sykdommer enn hjerte- og karsykdommer er ikke inkludert i tilskuddsordningen.

Vi forutsetter at aktivitetene er åpne for alle som ønsker. Det gis derfor ikke midler til medlemsmøter eller lignende. Søknader behandles fortløpende.

Søknad for midler til folkehelseaktiviteter