Nyheter for medlemmer

Tilskudd til lokale demensaktiviteter fra TV-aksjonen

Vi minner om at det er mulig for demensforeninger, helselag og fylkeslag å søke om tilskudd til lokale aktiviteter fra TV-aksjonsmidlene 2013.

Så langt er det gitt støtte til over flere tusen tiltak. Størstedelen av disse aktivitetene har vært ulike møteplasser som hyggekvelder, aktivitetsgrupper, utflukter og demenskafeer, men også mange informasjonstiltak og noen utviklingstiltak har fått støtte.

Målgruppen for aktivitetene skal være personer med demens og deres pårørende. Demensforeninger, helselag og fylkeslag kan søke om midler. Tiltakene skal ha fokus på aktivitet, gode opplevelser, felleskap med andre i samme situasjon, eller ha vekt på informasjon.

Dere oppfordres til å involvere personer som selv har demens aktivt i planlegging og gjennomføring av tiltaket. De som er direkte berørte kan ha andre ideer og tanker om hva som er viktig å ta hensyn til. Dersom det kan dokumenteres ekstra kostnader ved å få til denne brukermedvirkningen, kan det søkes om ekstra tilskudd til dette formålet.

Tilskuddsordningen er finansiert gjennom TV-aksjonen og fra statlige tilskudd.

Nye versjoner av søknadsskjema, kriterier og tilskuddssummer og rapportskjema for 2017.