Organisasjonsarbeid

Årsplaner

Sakene våre er viktige nok til å ta forarbeidet alvorlig, og gode planer er det første skrittet. Her finner du ti gode råd for planleggingsarbeid.

Det bør være godt samsvar mellom det vi sier vi skal gjøre, og det vi faktisk gjør, både nasjonalt og lokalt.

  1. Handlingsprogrammet er rettesnoren for arbeidet på lokalplan
  2. Aktivitetene skal forankres i lokallagets årsplan som er godkjent på årsmøtet
  3. Sett av egne planleggingsmøter, og ikke bruk medlemsmøtene
  4. Ha klare mål for arbeidet
  5. List opp alle aktivitetene lokallaget har planlagt for året
  6. Synliggjør det praktiske arbeidet for gjennomføring av aktivitetene
  7. Sett opp realistiske tidsrammer for aktivitetene
  8. Budsjettering er nødvendig
  9. Fordel ansvaret for aktivitetene
  10. Evaluer aktivitetene etterpå, slik at dere vet hva som gikk bra og hva som kan gjøres bedre

Husk at planene må kunne tilpasses virkeligheten, og endres hvis det er nødvendig.