Påvirkningsarbeid

Nye kommunestyrer - nye muligheter

Etter at kommunevalget er over, og nye og gamle kommunestyrerepresentanter er på plass, har dere i lokallagene en gylden mulighet til å gjøre deres saker kjent for det nye kommunestyret.

Mange av dere var aktive og fremmet våre viktige saker i årets kommunevalgkamp. Nå, en drøy måned etter kommune- og fylkestingsvalget, har de fleste nye kommunestyrene konstituert seg. Noen gamle og mange nye kommunestyrerepresentanter er nå på plass, klare for å gjøre viktig innsats for kommunen.

Dere i helselagene og demensforeningene har en gylden mulighet til å gjøre nettopp deres saker kjent for det nye kommunestyret.

Kanskje leter noen av representantene etter gode saker som de kan ha et ekstra ansvar for, og da er både folkehelse, hjerte- og karsykdommer og demens relevante og viktige saker.

Gjør dere kjent med hvem som sitter i kommunestyret, og finn ut hvem av representantene som skal jobbe med helsesaker.

Hvorfor ikke invitere denne representanten neste gang dere skal ha et temamøte om hjerte eller demens? Det er en fin måte å få vise fram helselaget eller demensforeningen på, og samtidig gjøre representanten oppmerksom på sakene våre og det som opptar dere.

Hvis dere vil ha tips om hvordan dere kan fremme sakene deres og jobbe politisk send gjerne en e-post, eller ring, til interessepolitisk rådgiver Camilla F. Øksenvåg, caok@nasjonalforeningen.no, telefon: 40 44 57 31