Politiske prosesser

Etter valget

Følg opp politikere som har blitt valgt.

Politikere som dere har hatt både uformelle og formelle møter og samtaler med før valget bør følges opp når de har blitt valgt. Dette kan gjøres ved å fortsette med uformelle samtaler og møter. Det er også mulig å invitere politikere som har ansvar for våre saksområder til å delta i noen av lokalgruppenes aktiviteter, som demenskafé, gågrupper eller åpne møter.

Grunnopplæring

Etter kommunevalget arrangerer kommunen grunnopplæring for de nye lokalpolitikerne, en del av folkevalgtopplæringen. Her får politikerne innføring og opplæring i sine fagområder, bl.a. gjennomgang av ansvarsområder, lover og retningslinjer, styrende dokumenter for kommunen og vedtatte planer.

Her kan lokallaget tilby seg å orientere om Nasjonalforeningen for folkehelsen og vårt arbeid. Ta kontakt med kommunen i god tid før kommunevalget og tilby deres tjenester.

Invitér en politiker

En annen måte å gjøre lokallaget og Nasjonalforeningen for folkehelsen kjent hos politikerne er å invitere seg selv til komiteene som vedtar saker innenfor organisasjonens temaer. På denne måten blir Nasjonalforeningen for folkehelsen og tillitsvalgte i lokallaget presentert for sakene, og kan tas med på råd før beslutninger skal vedtas i komiteen eller i kommunestyret.