Politiske prosesser

Bli representant i et kommunalt råd

Fra 1 januar 2008 skal alle kommuner ha etablert kommunale råd, som Råd for eldre og Råd for personer med redusert funksjonsevne.

På denne måten skal kommunene sørge for at forskjellige saker blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for spesielle grupper.

Rådene er en viktig kanal for oss når det gjelder innflytelse på politikken i egen kommune og hvordan dette påvirker våre saker.

Interesseorganisasjoner er viktige

De kommunale rådene er anbefalt satt sammen av både politikere, kommuneadministrasjon og bruker organisasjoner. Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid som interesseorganisasjon for personer med demens og arbeidet for å forebygge hjerte- og karsykdom er svært relevant i denne sammenhengen. Representantene blir valgt inn for en periode på fire år.

Ta kontakt

Ved oppnevnelse av representanter til det kommunale rådet, skal organisasjoner få brev fra kommunen for å komme med forslag til kandidater. Kommunestyret oppnevner deretter rådets sammensetning etter forslag bra brukerorganisasjonene i kommunen. Blir ikke lokallaget kontaktet, ta kontakt med info-kontoret i kommunen og spør hvem som tar imot forslag til rådsrepresentanter.