Politiske prosesser

Partiprogram

Før valgkampen starter, er det viktig å finne ut hva de forskjellige partiene har sagt og gjort med våre saker i nåværende kommuneperiode.

Lag en oversikt over de politiske partiene som er representert/skal stille liste i kommunen. Sjekk program og brosjyre som ble brukt til forrige kommunevalg. Står det noe om våre saker i partiprogrammene? Er det noen partier som har vært aktive innenfor disse sakene i kommunen?

Partiets program finnes flere steder

  • På partiene egne hjemmesider. Ofte ligger partienes hovedsaker og brosjyrer her.
  • Kommunens hjemmesider. Ved å søke på sidene til kommunestyret, kan man finner saker hvor temaene er behandlet eller omtalt.

Programprosesser og frister

Neste steg kan være å sende skriftelig innspill til det nye partiprogrammet partiene skal gå til valg på. De fleste lokale partier starter programarbeidet i god tid før den nye kommunestyreperioden. Denne prosessen er viktig siden programmet gir signaler om hva partiet mener er viktig i kommunen.

En vanlig tidsplan for de lokale partiene er å samle forslag og innspill til partiprogram før jul året før. De inviterer gjerne brukere og frivillige organisasjoner til å komme med innspill. Programmet sluttbehandles på årsmøtet til de ulike partiene ved nyåret.

Ta kontakt

Ta kontakt med lederen i partiet, eventuelt gruppeleder i kommunestyret – for å høre om prosessen i programarbeidet, tidsfrister og når det skal vedtas. Kontaktinformasjon om leder eller gruppeleder i kommunestyret finnes ofte på partienes egne hjemmesider eller på kommunens hjemmesider.

Send skriftlig innspill til partiprogrammene

Send forslag til hva som ønskes tatt med i partiprogrammet så tidlig som mulig – helst før jul. Forslaget må være kort og enkelt formulert. For at de som kan lite om sakene skal forstå hva forslagene fra oss betyr og hvorfor vi mener de er så viktige, bør det følge med litt bakgrunnsinformasjon om sakene.