Organisasjonsarbeid

Slik starter du et helselag eller demensforening

1. Finn minst ti interesserte

Er du en ildsjel som brenner for en sak, kan du ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkhelsens fylkeskontor som kan hjelpe deg videre med planleggingen. Du bør ha med deg minimum ti personer for å danne et lokallag.

Starter dere en demensforening, er det viktig at pleie- og omsorgstjenesten i kommunen er med fra starten av.

2. Inviter til temamøte

Finn tidspunkt, egnede lokaler og tema for møte. Tenk nøye på hvordan dere kan nå ut til mulige medlemmer (lokalavis, radio, internett, facebook, oppslagstavle etc.). Lag et program som forteller om saken/temaet dere vil jobbe for og om hva et medlemskap i Nasjonalforeningen for folkehelsen innebærer.

Daglig leder på  fylkeskontor eller demenskontakten kan hjelpe dere med å arrangere møtet, eventuelt gi telefonveiledning til hvordan møtet kan gjennomføres.

3. Lag et midlertidig styre

Deltakerne på temamøtet må velge et interimstyre (midlertidig styre) som består av minst tre personer, inkludert leder. Dette styret må innkalle til et konstituerende møte.

4. Hold et konstituerende møte

Kall gjerne inn interesserte via brev og lokalpresse. En representant for Nasjonalforeningen for folkehelsen i fylket informerer om organisasjonen og om medlemmers rettigheter og plikter. Nye medlemmer meldes inn i medlemsregisteret. Del ut vervebrosjyrer og giroer.

Dere bør sette opp en saksliste for møtet, som blant annet inneholder arbeidsplan og budsjett for det neste året, valg og forslag til navn på laget og til vedtekter. Disse må være i tråd med Nasjonalforeningen for folkehelsens veiledende vedtekter for helselag og demensforeninger.

Veilendende vedtekter finnes på bokmål og på nynorsk.

5. Meld laget eller foreningen inn i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Via fylkeskontoret får dere innmeldingsskjema, i tillegg til at dere sender inn protokollen fra det konstituerende møtet. Når dette er registrert, mottar dere  5 000 kroner i startkapital.

Skjema for innmelding finner du her.