Organisasjonsarbeid

Tips til valgkomitéens arbeid

Valgkomitéens arbeid er avgjørende for hele lagets drift det kommende året.

Huks at valgkomitéen arbeider helt uavhengig av styret. 

Formelle retningslinjene for valgkomiteens arbeid.

Kandidater

Et tillitsverv er en alvorlig sak. Den som velges, skal ha medlemmenes tillit. Det er viktig å tenke helhet. Et styre bør bestå av forskjellige typer, men med en sterk leder er det en fordel med minst ett styremedlem som også er sterk nok til å få frem motforestillinger. Ingen er født til lederskap eller styreverv, men alt kan læres. Det finnes gode hjelpemidler og ressurspersoner å spørre.

Sonderinger

Valgkomitéen bør tenke nøye gjennom hvordan de skal finne frem til et styre. Først bør man kjenne situasjonen i laget og ha en formening om hvordan styret har fungert i perioden. Dette forutsetter at også valg av valgkomité prioriteres høyt. Man bør også ta rede på hvem som er interessert i å stille til gjenvalg. Så bør valgkomitéen ha et møte for å drøfte hvordan de går frem videre. Her bør situasjonen klarlegges og alternative kandidater diskuteres.

Hvordan spørre aktuelle kandidater?

Valgkomitéen bør tenke nøye gjennom hvordan de skal gå frem når de skal kontakte en kandidat. Vi liker alle å føle oss betydningsfulle, men mange har liten tro på egne evner, og alle har jo dagene fulle fra før. Det er derfor helt avgjørende hvordan man blir spurt. Det er også bedre med personlig henvendelse enn forespørsel over telefon. Her er noen forslag til hvordan man kan spørre en kandidat:

  • Vi har snakket om den fine jobben du gjorde under Hjerteuka, og vi mener vi trenger en som deg i styret.
  • Vi har en oppgave i lokallaget som vi tror du vil passe godt til.
  • Vi mangler en i styret med dine egenskaper. Det er bruk for en (idérik -arbeids- villig - rolig - humørfylt - klartenkt etc.) person som deg.

Fortell hva vervet innebærer!

Det er viktig at ikke noen blir valgt på feil premisser. Den aktuelle kandidaten bør informeres slik at man vet hvilken oppgave man påtar seg og hva det vil innebære i form av blant annet tidsbruk. Hvis man for eksempel sier: "Du trenger bare møte på noen styremøter..." så gjør man både den tillitsvalgte og foreningen en bjørnetjeneste! Sørg for reell informasjon om vervet. Man påtar seg et ansvar når man som tillitsvalgt er med og forvalter foreningens ressurser.

I tillegg kan det være lurt å påpeke hva man får igjen for å være tillitsvalgt. Her er noen tips:

  • Du får mulighet til å bli bedre kjent med organisasjonen.
  • Du får en anledning til å bli bedre kjent med folk i laget.
  • Du kan få igjennom noe du brenner for.
  • Du kan delta på kurs.
  • Du kan være med å få til forandringer.
  • Du kan være med å gjøre noe positivt for lokalmiljøet.

Om valg av valgkomité

Valg av valgkomité er ofte et valg som kommer i bakgrunnen i forhold til øvrige valg. Det er i mange tilfeller alvorligere enn man tror i øyeblikket når man er fornøyd med å få på plass et nytt styre. Valgkomitéen er den komité som skal sørge for å organisere inn fornyelse og utvikling i laget. Man bør derfor ikke undervurdere viktigheten av komitéens sammensetning. Her bør det sitte noen som kjenner mange og som tenker fremover.