Søk om midler

Søk prosjektmidler fra ExtraStiftelsens ExtraExpress

I tillegg til ExtraStiftelsens ordinære utlysning av prosjektmidler hvert år, kan lokallag søke opptil 30 000 kroner med enklere søknadsskjema og to søknadsfrister i året.

Hvem kan søke?

For å kunne søke midler, må dere søke via Nasjonalforeningen for folkehelsen. Ta kontakt med Anders Abrahamsen, epost: anab@nasjonalforeningen.no, for å få tilgang på søknadsskjema. NB! Det er kun lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelsen som kan søke støtte via oss.

Hva kan dere søke om?

ExtraExpress betyr at lokale lag og foreninger kan søke om midler til mindre og lokalbaserte aktiviteter, og at dere kan søke to ganger i året. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

Hvor mye kan dere søke om?

Det kan søkes om prosjektmidler fra 5 000 - 30 000 kroner.

Dersom dere skal søke om mer enn 30 000 kroner, må dere søke via ExtraStiftelsens Helseprosjekter.

Når kan dere søke?

Søknadsfrister er klokken 15.00, 15. mars og 15. september 2018. Det er ikke mulig å få registrert søknad etter at tidsfristen er løpt ut. Svar på søknad om ExtraExpress  kommer  henholdsvis 15. mai og 15.november 2018.

Midlene betales ut etter at dere har bekreftet at dere tar i mot midlene, senest innen utgangen av november (for søknad om høsten) og mai (for søknad om våren).

Når søknadsskjemaet er opprettet finner du det ved å logge deg inn i søknadssystemet ExtraWeb. Se også ExtraStiftelsens egne sider for mer informasjon.

Eksempler på prosjekter som har mottatt midler fra ExtraExpress

Nasjonalforeningen Skånevik helselag søkte midler til oppdatering av en eksisterende tursti. Turstien er en gammel postvei som blir brukt i mange sammenhenger, blant annet den årlige Hjertemarsjen. Idrettslaget har satt opp lys langs stien, og nå ønsker helselaget å få lagt grus på den, slik at flest mulige i alle aldre kommer seg ut og får brukt den populære stien.

Nasjonalforeningen Haugaland demensforening fikk midler til et stimuleringsprosjekt for personer med demens på omsorgssenteret. Musikkorpset Heimdal i Haugesund har sagt seg villig til å delta i prosjektet. Gruppe fra korpset vil komme regelmessig til omsorgssenteret og spille enkle, gjenkjennelige melodier. Hovedmålet er stimulering og å bidra til en hyggestund med god stemning, men også at musikken skal virke aktiverende. På den måten kan tilhørerne være med på å synge og bevege seg til musikken.

Nasjonalforeningen Jøsneset Helselag ble tildelt midler for å kunne tilby flyktningene i kommunen egne svømmekurs, slik at disse senere kan ha nytte av lokallagets tilbud om helsebad hver mandag. Det er også viktig at flyktninger med barn lærer seg å svømme på grunn av sikkerhet for barna, og for at de kan lære sine barn å svømme. Midlene vil bli brukt for å sende to personer til instruktørkurs i regi av Rogaland svømmekrets.