Søk om midler

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Mange av lokallagene våre kan motta midler fra Norsk Tippings Grasrotandel, men det forutsetter at man er registrert i Frivillighetsregisteret. I tillegg må laget være registrert i Enhetsregisteret.

Ingen har plikt til å registrere seg i Frivillighetsregisteret, men alle som oppfyller kriteriene har rett til å registrere seg.

Dersom lokallaget ikke allerede er registrert i Enhetsregisteret, kan dere registerere dere begge steder samtidig ved hjelp av samordnet registermelding i Altinn.

Informasjon om hvordan man praktisk skal gjennomføre registreringen ligger på nettett på Brønnøysundregisteret  og på Altinn.

Anbefalinger

  • Ved registrering må lagets vedtekter oversendes, men det anbefales ikke at vedtektene registrereres. Da vil dere måtte oversende melding til registeret ved alle vedtektsendringer.
  • Vi vil heller ikke anbefale at man svarer "ja" til å oversende årsregnskap. Dette vil medføre ekstraarbeid for lokallaget.
  • Vi vil anbefale at man ikke registrerer seg i merverdiavgiftsmantallet.

Dette trenger du før du begynner

  • Den som gjør registreringen må ha engangskode, registrert passord eller smartkort for innlogging og signering i Altinn. Engangskoder finner du blant annet på selvangivelsen eller skattekortet.
  • Bankkontonummer til lokallaget.
  • Vedtekter – Disse kan du laste ned som word-dokument herfra - enten på bokmål, eller på nynorsk. Linken ligger i første avsnitt.
  • Stiftelsesdokument hvis det finnes. Hvis ikke, kan du bruke en kopi av protokoll fra siste årsmøte eller et dokument fra fylkeshelselag/Nasjonalforeningen for folkehelsen sentralt som viser at foreningen er godkjent som lokallag.
  • Årsmøteprotokoll som viser valg av de personene som sitter i styret.
  • Navn og fødselsnummer på kontaktpersonen som Brønnøysundregistrene kan brukes ved henvendelser. (Ansvarlig for oppfølging av registeret)
  • Navn og fødselsnummer på alle som sitter i styret.

Valg av kategori

Vi anbefaler kategori 3-3400

Dersom det skulle være ytterligere spørsmål om dette, kontakt sekretariatet på tlf 23 12 00 00 og spør etter Bente Hagen.