Søk om midler

Søk om midler til studietiltak

Lokallag kan søke om midler til kurs fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

For at et kurs skal være søknadsberettiget etter VoksenOpplærings-loven, må det oppfylle visse kriterier.

  • Kursets deltakere må være over 14 år.
  • Det er ikke lenger krav til minste deltakerantall.
  • Deltakerne skal ha vært tilstede minst 75 prosent av tiden.
  • Kurset skal være på minst åtte timer, maks 40 timer per kurs, mot tidligere tolv studietimer.
  • Kurset skal vare i minst to dager.
  • Kurset skal være åpent utlyst, ha en studieplan, og kursbevis ved fullført kurs.
  • Støtte per studietime økes til 100 kroner

Innmeldingsskjema 2020 med informasjon, regler og oppmøteliste