Søk om midler

Søk om midler til fylkesvise samlinger

Nasjonalforeningen for folkehelsenes fylkeslag kan søke om midler til fylkesvise og regionale samlinger.

Midlene er bevilget via Demensplan 2020. De skal benyttes til veiledning og stimulering av lokallag for å øke lokale demensaktiviteter.

Det kan bevilges inntil 15 000,- for inspirasjonssamlinger der demens er hovedtema. Hvert fylke kan ikke beregne å få tilskudd til mer enn en samling.

Mer informasjon finnes på søknadsskjemaet.

Søknadsfrist 1. oktober 2018

Søknadskjema for 2018

Søknaden kan enten sendes i posten til:

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Postboks 7139, Majorstuen
0307 Oslo

eller på e-mail:post@nasjonalforeningen.no.