Søk om midler

Søk om tilskudd til likepersonsaktiviteter

Lokallag som har likepersoner, kan søke om midler til aktiviteter.

Det kan søkes om inntil 5 000 kroner per år som tilskudd til likepersonsaktiviteter i lokallaget.

For eksempel:

  • reiseutgifter til deltakelse på pårørendeskoler
  • samtalegrupper
  • samarbeidsmøter med kommunehelsetjenesten
  • opptrykk og utsendelse av brosjyremateriell
  • etc.

Søknad om tilskudd til lokale likepersonsaktiviteter

Skjemaet sendes på e-post til demenslinjen@nasjonalforeningen.no,

eller per post til:

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Demenslinjen
Postboks 7139, Majorstuen
0307 Oslo.