Søk om midler

Søknad om midler fra TUBFRIM

TUBFRIM har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort i over 80 år. Disse videreselges til samlere, og overskuddet fordeles på helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonshemmede og -friske unge i Norge.

Rettledning til søkere

  1. Søknaden må utfylles så nøyaktig som mulig med hensyn til: prosjekt, tiltak-formål, bestemmelsessted, antall deltakere og ledsagere, alder etc.
  2. Kostnad og søknadssum for tiltaket må oppgis.
  3. Det bevilges normalt ikke midler til enkeltpersoner, men fortrinnsvis til grupper og lag.
  4. Det bevilges normalt ikke midler til rene lønnsutgifter.
  5. Det bevilges maksimalt 25 000 kroner til ett tiltak.
  6. Bevilgede midler må brukes innen ett år.

På grunn av stor søknadsmengde vil man fortrinnsvis fordele bevilningene på nye søkere. Det betyr at søkere som har fått midler ett år vanligvis ikke kommer i betraktning året etter.

Søknadsskjema fås ved fylkeskontoret eller ved henvendelse til ekspedisjonen ved sekretariatet i Oslo.

Søknadsfrist: 15 mars.

Søknaden sendes til:
TUBFRIM
Postboks 1
3541 Nesbyen
Tlf. 32 07 10 94

Søknadsfrist, søknadsskjema og mer informasjon kan også finnes på TUBFRIMs nettsider.