Priser og heder

Kriterier for de fylkesvise Demenspriser

Det kan årlig deles ut en Demenspris i hvert fylke i regi av Nasjonalforeningens fylkeslag.

Vedtatt av sentralstyret 14. juni 2002

Fylkeslagene finner frem til en priskandidat, og kan innhente tips og søknader til prisen ved å offentliggjøre kriterier for tildelingen i lokal presse.

Demensprisen skal gå til en "hverdagshelt" som kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling.

Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling tilrettelagt for personer med demens.

Demensprisen skal ikke erstatte den allerede eksisterende ordningen med Fortjenestenål, Hedersmerke og Æresmerke, som tildeles Nasjonalforeningens tillitsvalgte internt. Dette vil si at våre egne tillitsvalgte ikke skal tildeles prisen. Disse bør isteden vurderes i forhold til organisasjonens egne hedersbevisninger.

Demensprisen deles ut i tiden rundt Alzheimerdagen 21. september.

Prisen deles ut av fylkesleder. Utdeling av prisen kan gi verdifullt mediefokus på Nasjonalforeningens demensarbeid.