Synliggjøring

Å sette opp en stand

En fin måte å synliggjøre laget, er å sette opp en stand på et passende sted. Her er noen gode råd å ta med seg.

Hvorfor skal dere ha en stand?

  • Synliggjøre hvem dere er
  • Spre informasjon om sakene dere er opptatt av
  • Samle inn penger
  • Rekruttere nye medlemmer

Hvem skal dere ha stand for?

Hjertemarsjen treffer et bredt publikum – små brosjyrer om forebygging er best, lokallagsbrosjyre og Hjertelinjekortene, pluss frukt, kanskje også drikke.
Demensaksjonen – stå der hvor folk er, bruk brosjyren 'Hva er demens?', lokallagsbrosjyre og demenslinjekortene.
Det er også fint å ha stand i forbindelse med åpne møter.

Hvor?

Der hvor folket er, der det er god plass og der det er lov til å stå.

Det er viktig at det er et sted hvor mange kommer eller går forbi, hvor de ikke har dårlig tid, og hvor dere ikke stenger for andre hvis folk stopper opp. Husk å be om tillatelse fra grunneier, evt politi når det gjelder offentlige plasser. I god tid!

Hva trenger dere?

  • Godt og stødig bord
  • De brosjyrene som passer – dvs ikke for mange
  • Lokallagsbrosjyre og vervebrosjyre
  • Noe som drar folk – frukt, sunne vafler, kolesterol måling, saltquiz etc.
  • Vær – noe som holder ting nede når det blåser. Fare for regn – bruk parasoll hvis dere ikke har telt.

Tips til stand med sukkerquiz

Hvordan bemanner dere standen?

Minst tre personer til enhver tid – mange vil snakke, og jo flere dere er, jo tydligere blir dere.

Vær i bevegelse, dra folk inn. Ikke stå i flokk bak bordet.

En stille bøsse samler ikke penger - gå rundt med bøssen og vis den frem.

Synliggjøring – vis hvem dere er. Roll-up og banner, vester, lokallagsbrosjyrer er viktig.

Lykke til!