Synliggjøring

Å rekruttere til gågruppene

Å gå en tur er noe av det beste vi kan gjøre for helsen vår, og det å gå tur sammen med noen er enda bedre! For at flere skal kunne ta i bruk det gode tilbudet, gir vi noen tips til rekruttering.

Ting å tenke på først:

 1. Målgruppe. Det er viktig at dere først og fremst tenker på hvem som kan ha nytte av, og kan være med i grågruppene.
 2. Hvem kan ha nytte av tilbudet? Det er ikke realistisk at alle i lokalsamfunnet ønsker å bli med i gågruppa. Det er derfor viktig å tenke godt igjennom hvem som kan ha lyst, og mulighet, til å være med. Går turene på dagtid, kan det være hensiktsmessig å finne fram til dem som kan være med på den tiden av dagen.
 3. Hvor treffer dere nye deltagere? Neste steg blir å finne ut hvor det kan lønne seg å sette opp en plakat. Er det spesielle samlingspunkter hvor det kan være naturlig å reklamere for tilbudet? Eksempler: Noen gågrupper har rekuttert fra barselgrupper, pensjonistforeninger, seniorsentre, frivillighetssentraler, asylmottak etc. Kanskje det kan være noe for dere, også?

Måter å reklamere på

Plakater

Lag en enkel plakat i A3 størrelse. Husk å ta med møteplass og tid. Forslag til tekster:

 • Lyst til å gå en tur? Bli med oss. Gågruppa møtes....
 • Gå tur med oss. Bli kjent med naturen vår. Gågruppa møtes...
 • Ønsker du noen å gå tur med? Bli med oss. Gågruppa møtes...
 • Bli med på tur. Vi har plass til flere. Gågruppa møtes...

Det er smart å variere litt, og ikke la den samme plakaten henge opp lenge av gangen. Plakaten bør henge der dere treffer flest av den målgruppen dere har valgt.

Det kan være lurt å passe på at det ikke henger for mange andre, og gamle, plakater på samme sted. Ta gjerne ned alt som er for gammelt. Da kan det bli lettere å få oppmerksomhet på dine plakater.

Husk:

 1. Valg av sted er viktig. Hvor finner du dem som har nytte av, og kan væe med i gågruppa?
 2. Bytt gjerne plakat med jevne mellomrom
 3. Se om det er mulig å gjøre det litt ryddig på tavlen/der du henger plakaten.

Fortell om gågruppa

Snakk om gågruppa på de samlingene dere har i laget. Sørg for at alle medlemmer vet om gågruppa, og be om at de også sprer informasjonen. Hjertemarsjen kan være et veldig bra sted å slå et slag for det å gå tur hver uke.

Kanskje dere også kan be om å få fem minutter på en pensjonistsamling for å presentere gågruppa? Hvilke andre steder kan det være naturlig å invitere folk til å bli med på en gåtur?

Annonse

Noen av dere har god kontakt med lokalavisen, og kan kanskje få inn en annonse til billigere pris? I så fall kan dere bruke vår annonsemal. Vi foreslår en tekst som denne:

Gågruppe annonse forslag

 

 

 

 

 

 

 

Selve annonsen må avisen sette opp for dere. På denne linken, litt nede på siden, kan avisen laste ned selve filen, og sette inn den teksten dere vil ha.

Direkte link er: www.nasjonalforeningen.no/grafisk-profil

Det kreves et spesielt dataprogram for å gjøre den jobben, så dere vil vanligvis ikke kunne få opp denne filen selv.

I noen kommuner har alle gågrupper på tvers av foreninger og lag, gått sammen om en stor felles annonse. En god og billigere løsning for mange. Kanskje dere kan ta initiativet?

Reportasje i lokalavisen

Noen gågrupper er allerede veldig synlige i sine lokalaviser, og får god oppmerksomhet. Det er veldig bra. Det er en fin måte å rekruttere nye personer til gågruppa på.

Hvis dere har lyst til å prøve på å få inn en artikkel i avisen, har vi noen tips på veien.

Tips til tema for artikkel

 • Sunnhet i hvert steg - å komme seg ut på en gåtur er god folkehelse. Gågruppene er med på å sørge for en sunnere befolkning, og er et godt lavterskeltilbud
 • Ingen å gå tur med? I gågruppa er alle velkomne
 • Bli kjent i bygda di. Gågruppa velger nye turer, slik at deltakerne får sett mest mulig
 • Tverrkulturelle møteplasser/møteplass på tvers av generasjoner
 • Jubileum for gågruppa

Neste gang dere går tur, kan dere jo diskutere hva slags tema dere kan foreslå for avisen.

Her finner dere en bruksanvisning for kontakt med media.

Snakk med folk!

Den enkleste rekrutteringsmetoden er den beste: snakk med folk. Hver gang dere har en samling i laget, har en stand, møte, Hjertemarsj etc, fortell om gågruppa og inviter alle til å bli med. Legg vekt på at dette er sosialt, enkelt, sunt for kroppen, og gir en kjempegod følelse etter endt tur!

Lykke til!