Synliggjøring

Gode råd om mediekontakt

Omtale i pressen om våre aktiviteter eller hva vi mener, er en god måte å spre kjennskap på, få oppslutning om eller påvirke politikere. Nedenfor er noen kortfattede råd i hvordan du går frem.
 1. Lag en kort tekst om hva saken gjelder.
 2. Ring redaksjonen. Ha lister over lokale mediekontakter, det vil si hvem som kan snakke med media om saken lokalt. Husk å avtale på forhånd med den det gjelder.
 3. Presenter hvem du er, hvem du ringer på vegne av, og hva saken gjelder.
 4. Hvis den du skal snakke med er opptatt, legg igjen beskjed, men ring også tilbake.
 5. Spør journalisten om hun trenger mer informasjon, og hva slags informasjon som kan bidra til at redaksjonen velger å omtale saken.
 6. Gjør en avtale og hold den.
 7. Forbered skriftlig dokumentasjon. Oversender du denne, kan en nølende journalist la seg overtale.

Når mediene tar kontakt

 1. Notér navn og telefonnummer til journalisten og redaksjonen.
 2. Finn ut hva journalisten vil vite, og når redaksjonen må ha svar.
 3. Avtal tid og hold fristen.
 4. Diskutér faglig/politisk innhold med ansvarlig i lokalforening, hjerte- eller demenskontakten, fylkesstyret, fylkeskontoret eller hovedkontoret.

Mal for pressemelding

Her finner du en mal for pressemelding, med forklaringer og gode råd. Du kan laste ned malen fra denne linken.

Etikk og personhistorier

Både riksmediene og lokale redaksjoner er opptatt av å eksemplifisere saker med personhistorier. Dette gjelder både ved innsamlingsaksjoner og helsepolitikk.

Dersom noen ønsker å stå fram med sin historie i avisen, i radio eller på TV, vil dette nesten alltid styrke saken og øke sjansene for at den blir omtalt. Dersom saken gjelder uheldige eller mangelfulle sider ved det offentlige helse- og sosialtilbudet, ønsker pressen ofte et eksempel. Samtidig skal vi være klar over at det kan medføre en belastning å få privatlivet sitt beskrevet offentlig. Ingen må presses til å stå fram med sin private historie.

 • Den som blir intervjuet bør alltid avtale å få lese gjennom slike saker før de trykkes. Du har krav på å få endret faktiske feil og feil i sitater.
 • Dersom en pasient omtales uten at vedkommende selv er stand til å gi samtykke, kreves spesiell varsomhet. Ta hensyn til og krev at journalisten tar hensyn til vedkommendes verdighet. Tenk over hva den som er syk ville ha ment om åpenhet og det stå fram tidligere i livet.
 • En fra styret i foreningen kan evt. være tilstede, dersom den som skal intervjues ønsker det.