Synliggjøring

Vårt profilprogram

Nasjonalforeningens logo

 Logo 2014 Liten Nff hovedlogo i sort/hvitt 

Dersom en avis eller et trykkeri skal produsere noe for lokallaget, kan du henvise dem til denne linken.

Logo for lokallag

Nedenfor er eksempler på hvordan logoen til de enkelte helselag og demensforeninger ser ut i henhold til profilprogrammet.

Eksempel på lokal demensforeningslogo

Eksempel på lokal helselagslogo

Profiltekst

Dette er profilteksten til Nasjonalforeningen:

Din helse - vår hjertesak!

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Hjertelinjen 23 12 00 50
Demenslinjen 23 12 00 40

www.nasjonalforeningen.no

Mal til brevark og informasjonsark

 

Ark med kun logo

Slik bruker du arkene

Du laster ned logoarket på denne linken

 • Hent opp dokumentet i Word, eller tilsvarende tekstbehandlingsprogram
 • Skriv inn tekst
 • Print ut arket
 • Lagre arket

Brevmal med logo

Slik bruker du malen

Du laster ned brevmalen på denne linken

 • Hent opp dokumentet i Word, eller tilsvarende tekstbehandlingsprogram
 • Skriv inn navn på mottaker av brevet
 • Flytt deg ned med tabulator knappen. (Til venstre på tastaturer, med to piler som går hver sin vei)
 • Fyll inn videre; adresse, sted, dato, ref etc.
 • De punktene du ikke vil bruke bare fjerner du
 • MERK - De sorte boksene vil IKKE bli synlige på utskriften. De er kun til hjelp mens du fyller ut malen.
 • Print ut brevet
 • Lagre brevet

Plakat med bildestripe

Mal til plakat i A4 format i word-format. Dere kan velge om dere vil skrive inn tekst i word, eller printe ut og skrive på plakaten med tusj. Den kan ogå printes ut i A3 format, hvis det er ønskelig.

Plakat med bildestripe - A4

Mal til lokallagsfolder

Mal til lokallagsfolder, med forslag til innhold,  er A4 liggende, brettet på midten. Det gjør at første ark inneholder BÅDE første og siste side, og at folderen må printes på begge sider.

Mal for lokallagsfolder

Mal til powerpoint

Malen hentes automatisk opp i Powerpoint.

Mal for powerpoint

Organisasjonspresentasjoner

Her finner du PowerPoint presentasjoner du kan bruke når du skal presenterer Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det går fint an å legge til lokallagsinformasjon i tillegg, eventuelt ta vekk noen av arkene dersom de ikke passer inn i sammenhengen.

Presentasjon av Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Dette er en presentasjon som gir en god oversikt over hva Nasjonalforeningen for folkehelsen er, hva vi fokuserer på og hvordan vi er bygd opp. Det er også lagt inn litt historie.

Diplom

Dette er en mal til en generell diplom i A4 størrelse i pdf-format. Diplomet må printes ut og tekst skrives inn med penn eller tusj.

Diplom i A4 størrelse

Tilbud om skilter til lokallag

Vi har inngått en avtale med trykkeriet NorEngros, som kan utforme skilt for lokallag.

Enten det gjelder frivilligsentraler, helselagshus eller annet, er det fint å markere at bygningen eies eller aktiviteten drives av oss.

Skiltene kan bestilles fra NorEngros ved Tom Nicolaisen, telefon 23 24 44 02, eller mobil 918 29 240. Det er også mulig å sende en mail til tom.nicolaisen@etn.no.

Skiltene leveres i aluminiumsfarget plastfolie, og utføres i en av tre ulike maler. Lokallaget oppgir lagsnavn og øvrig tekst.

Kostnadene faktureres lokallaget direkte fra leverandøren. Kostnader som følger av eventuelle justeringer i forhold til mal, bekostes av laget.

Pris avhenger av skiltstørrelse.

 • 80 x 20 cm, ca 1 245 kr
 • 1,20 x 30 cm, ca 1 390 kr
 • 1,50 x 37,5 cm, ca 1 910 kr

Forslag til hvordan skiltene kan se ut:

Forslag til oppsett av lokale skilt