Synliggjøring

Rekruttere medlemmer

Alle ønsker vi oss nye medlemmer, men hva må til? All erfaring viser at det er de lokale aktivitetene som gjør at folk melder seg inn i et lag. Det er derfor viktig å synliggjøre aktivitetene, slik at det blir kjent i nærmiljøet.

Vervekonkurranse

Det er satt i gang en ny vervekonkurranse for 2018. Nye medlemmer som registeres i perioden 1. januar til 1. oktober i år, gir grunnlag for å delta i vervekonkurransen.

I november trekkes det to vinnere blant medlemmer som har vervet fem eller flere nye medlemmer i den angitte perioden. Premien er et gavekort på 3 000 kroner til hver av de heldige.

I tillegg vil det laget som verver flest medlemmer få en egen overraskelse!

Vervepremier

Enkeltpersoner som verver blir premiert for tre, fem, ti og tjue nye medlemmer. Dette blir oppsummert to ganger i året og den enkelte verver kan selv bestemme om man vil samle poeng over hele året, eller ta ut premier hvert halvår.

Vervepremiene går til enkeltpersonene som er ført som verver på kupongen.

Mer informasjon om premieordningen finner du på MinSide, i tillegg til at du finner mer informasjon på denne linken. Premiene byttes ut flere ganger i løpet av året.

Materiell

Det er nå to rekrutteringsbrosjyrer tilgjengelig. Vi anbefaler at disse brukes sammen med lokallagsbrosjyren. Det er den lokale aktiviteten som interesserer folk mest og sier noe om akkurat deres lag. Fylkeskontoret hjelper dere med å lage en slik brosjyre om dere ikke alt har en, og kan også oppdatere den dere allerede har.

Rekrutteringsbrosjyren for helselag og for demensforeninger kan du bestille ved å sende mail til ekspedisjonen@nasjonalforeningen.no.

Vervetips

  1. Er lagets aktiviteter godt nok kjent i nærmiljøet, eller kan de gjøres mer synlige for aktuelle deltakere?
  2. Finn ut om det er aktiviteter lokalmiljøet ønsker og som dere kan tilby – for eksempel en turgruppe
  3. Ha medlemsrabatt på aktiviteter så det blir fristende å melde seg inn.
  4. Ha vervebrosjyrer tilgjengelig og være aktive i å tilby medlemskap. (Demensforeninger – pårørendeskolen  er et godt sted for rekruttering)
  5. Utnytt muligheter for å samarbeide med andre om nye aktiviteter dere kan tilby i regi av lokallaget.

Ta vare på de nye medlemmene. Noen av dere har kanskje gode råd om hvordan nye medlemmer kan følges opp slik at de føler seg velkommen? Dere vil framover få tilsendt oversikt over nye medlemmer fra fylkeskontorene. Det kan være lurt om en i laget har særlig ansvar for å følge opp disse med velkomst og informasjon om aktiviteter og planer i laget.

Kanskje er det også på tide med ny aktivitet? Er det noen i nærmiljøet som kan tenkes å starte noe nytt i deres lag? Er det noen spesielle målgrupper dere gjerne vil nå?

Husk at dere kan søke midler til forskjellige aktiviteter. Du finner mer informasjon og søknadsskjemaer på denne linken.

Gode tips

Vi ønsker tips fra dere som er gode til å verve medlemmer - send råd og tips til redaksjonen@nasjonalforeningen.no, så kan vi lære av hverandre.