Synliggjøring

Synliggjøring = flere medlemmer

For å få flere medlemmer og større oppslutning om Nasjonalforeningen for folkehelsens saker, må folk vite hvem vi er og hva vi gjør. Alle i organisasjonen kan bidra til dette.

Hver gang vi har en aktivitet, skriver et brev, deltar i en aksjon eller formidler helseråd, er det noen få ting det er viktig å huske.

Hvem?

Fortell hvem dere er: Nasjonalforeningen NN helselag/demensforening.

Hva?

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon.

Hvorfor?

Formålet med våre aktiviteter er å bekjempe hjerte- og karsykdom og demens.

Hvordan?

Vi har forebyggende og helsefremmende arbeid, finansierer forskning, driver helseinformasjon og helsepolitisk arbeid.

Les vår brosjyre om synliggjøring og mediekontakt for lokallag på denne linken.