Til hovedinnhold

Kviss om energi

Kva blir raskt omdanna til energi i kroppen?

1 av 5