Til hovedinnhold

Merk mat med Nøkkelholet

Frukt, grønsaker og bær er merkte med Nøkkelholet, men ein kan ikkje alltid sjå det i butikken.

I denne oppgåva skal du lage framlegg til korleis ein kan gjere det tydeleg i butikken at desse matvarene også har Nøkkelholmerket.

Kan det til dømes vere ein plakat der, eller kan det vere klistremerke på frukta?

Dette gjer du:

Bruk blyant og ark, her treng du inga datamaskin!

  1. Teikn eller forklar korleis du tykkjer frukt, grønsaker og bær bør merkast med Nøkkelholet i butikken.