Til hovedinnhold

Sortere etter kostsirkelen

I denne oppgåva skal du sortere matvarene etter kva plass dei bør ha i kosthaldet ditt. Det du bør ete mykje av skal på toppen, og det du bør ete lite av skal på botnen.

I kostsirkelen er matvaregruppene delte inn i felt med ulik storleik. Storleiken på felta seier noko om kor stor plass ei matvaregruppe bør ha i kosthaldet ditt.

Tenk på det du har lært om kostsirkelen, og kva slags matvarer som høyrer til kva slags matvaregrupper.

  1. Smør
  2. Mjølk
  3. Egg
  4. Godteri
  5. Frukt

Du har sjekket rekkefølgen 1 gang.

Du har sjekket rekkefølgen ganger.

Prøv igjen!

Hurra, du fekk alt riktig!

Tilbake til Matvaregruppene