Til hovedinnhold

Sortere maten i kjøleskapet

I denne oppgåva skal du rangere matvarene etter kvar dei bør liggje i kjøleskåpet.

Mat må lagrast ved riktige temperaturar. Veit du kvar i kjøleskåpet dei ulike matvarene bør vere? Dei matvarene du meiner skal liggje øvst i kjøleskåpet, rangerer du på toppen, og dei matvarene som bør liggje nedst i kjøleskåpet, rangerer du på botnen. Sjå for deg at det er fem ulike hyller du skal fordele matvarene på.

  1. Grønsaker og frukt
  2. Ferdigrettar og egg
  3. Pålegg
  4. Yoghurt og andre meieriprodukt
  5. Kjøt og fisk

Du har sjekket rekkefølgen 1 gang.

Du har sjekket rekkefølgen ganger.

Prøv igjen!

Hurra, du fekk alt riktig!

Tilbake til Trygg mat nn