Til hovedinnhold

Sortere kjøkenoppgåver

I denne oppgåva skal du rangere dei ulike oppgåvene på kjøkenet etter kva slags rekkjefølgje dei bør gjerast i.

For å unngå bakteriespreiing på kjøkenet må vi ta nokre førehandsreglar. Du har til dømes lært at du ikkje skal skjere rått kjøt og grønsaker utan å vaske kniven først, og at restemat bør delast i mindre porsjonar før han setjast i kjøleskåpet. Bruk det du har lært til å finne rett rekkjefølgje i denne oppgåva.

Det som skal gjerast først skal på toppen og det som skal gjerast sist skal på botnen. 

  1. Skjere rått kjøt og steikje det
  2. Vaske fjøl og kniv
  3. Dele opp restar i mindre porsjonar
  4. Leggje restar i ein boks i kjøleskåpet
  5. Ete maten
  6. Skjere grønsaker

Du har sjekket rekkefølgen 1 gang.

Du har sjekket rekkefølgen ganger.

Prøv igjen!

Hurra, du fekk alt riktig!

Tilbake til Trygg mat nn