Aktuelt

Bli med på den nasjonale dugnaden for å begrense korona

Vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen deltar i den nasjonale dugnaden for å hindre koronasmitte, for å beskytte sårbare grupper.

Det aller viktigste nå er at hver og en av oss følger myndighetenes råd og  vedtak.

Vi og våre lokallag og fylkeslag avlyser alle arrangementer og møter inntil videre, i solidaritet med de som ikke vil tåle smitten. I sekretariatet har vi valgt å legge til rette for størst mulig bruk av hjemmekontor, foreløpig fram til påske. Alle ansatte har fått forbud mot tjenestereiser.

Informasjon om korona og råd til befolkningen finner du på helsenorge.no. 

Økt risiko for smitte for demenssyke

Mennesker som har demens er ekstra utsatt og særlig sårbare i tilknytning til koronapandemien. Vi kan alle delta i dugnaden for å begrense smitte og hjelpe dem gjennom denne situasjonen.

Det er flere årsaker til at mennesker med demens blir sårbare i en situasjon som den vi nå står overfor. Demenssykdommen i seg selv medfører ekstra sårbarhet for å bli smittet, fordi immunforsvaret svekkes. I tillegg er de fleste som har demens eldre og har flere andre sykdommer i tillegg. Dette medfører økt risiko for å få alvorlige følger av smitten. Vi har derfor tatt opp behovet for sterkere beskyttelse for disse, bl.a. ved å stenge sykehjem for besøk.

Mennesker med kognitiv svikt vil ha problemer både med å tilegne seg og forstå rådene om forebygging gjennom håndvask og hosteregler som kommer fra myndighetene og å følge opp tiltak for å begrense smitte. På samme måte som ellers, er det viktig at andre har forståelse for dette og har tålmodighet når beskjeder må gjentas.

Delta i dugnaden

Spredningen av koronaviruset er økende, og helsemyndighetene kommer fortløpende med råd og bestemmelser om hvordan vi som samfunn skal møte dette. Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter disse. Søndag 15. mars åpnet vi Frivillighetens koronalinje.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ble stiftet med formål å bekjempe smitte, den gangen av tuberkulose. Det er naturlig at vi tar ansvar og er en aktiv del av den nasjonale dugnaden for å bryte smittekjeden nå. Myndighetene mener at det å forsinke spredningen de nærmeste månedene vil ha mye å si for hvordan håndteringen av de alvorlige tilfellene kan ivaretas.  Dette støtter vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi kan alle bidra.