Aktuelt

Viktig forskning hedret av Kongen

Professor emeritus Knut Engedal og professor Torbjørn Omland hedres med Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2019.
Kongen overrekker Nasjonalforeningens forskningspriser 2019. Foto: Paal Audestad

To ruvende skikkelser og pionérer på hvert sitt felt mottok Demensforskningsprisen og Hjerteforskningsprisen 2019. Den ene er en nestor innen demensforskning og den andre en hjerteforsker med viktig satsning på senskader hos kreftpasienter.

Forskningsprisene er en anerkjennelse og belønning som gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge, på grunnlag av betydelige resultater innen demensforskningen og hjerte- og karforskningen.

Hjerteforskningsprisen

Professor Torbjørn Omland tildeles Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteforskningspris for 2019. Omland har de siste 15 årene bygget opp en internasjonalt ledende forskningsgruppe ved Akershus Universitetssykehus, og hans arbeid har ledet til bedret diagnostikk, risikovurdering og behandling av pasienter med hjertesykdommer. Som første nordmann er Omland medredaktør i det amerikanske tidsskriftet «Circulation», et av verdens ledende kardiovaskulære tidsskrift.

Omland har hatt en særdeles høy vitenskapelig produksjon. Mange av hans artikler har fått internasjonal oppmerksomhet, og er sitert mere enn 12 500 ganger.

Omland har vært en internasjonal pionér innen det voksende fagfeltet kardio-onkologi, og har ledet viktige studier knyttet til forebygging av hjerteskader etter kreftbehandling. Omland har bidratt til opprettelsen av landets første kardio-onkologiske poliklinikk,

Omland er lege og godkjent spesialist både i indremedisin og hjertesykdommer. Han er i dag overlege og professor ved Akershus Universitetssykehus. 

Les et intervju med Torbjørn Omland.

Demensforskningsprisen

Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2019 går til professor emeritus Knut Engedal.

Prisvinneren regnes som en pionér og nestor innen norsk demensforskning, og har jobbet med demens i over 30 år. Knut Engedal er Norges første professor i geriatri. Gjennom sin banebrytende forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter, har han bidratt til at demens som forskningsfelt har blitt nasjonalt og internasjonalt anerkjent.

Engedal er lege og har spesialisering innen alderspsykiatri. I 1990 avla han sin doktorgrad med avhandlingen «Mental impairment in old age». Han har vært professor ved Universitetet i Oslo, ved geriatrisk avdeling fra 1994 og inntil han pensjonerte seg i 2013. Han har også vært faglig leder av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Knut Engedal har publisert mer enn 300 vitenskapelige artikler, samt en rekke populærvitenskapelige tekster. Engedal startet sin forskningskarriere i en periode da demensforskning i Norge var fragmentert og hadde lav status.

Knut Engedal har belyst temaer som har vært stigmatisert som for eksempel depresjon ved demens, bruk av tvang i demensomsorgen, adferdsforstyrrelser ved demens, og demensomsorg i norske sykehjem. Dette har i tillegg til å generere viktige forskningsresultater, bidratt til mer åpenhet om demens.

Les intervju med Knut Engedal. 

Forskningsprisene

Formålet med Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser  er å løfte, oppmuntre og bidra til forskning på demens og hjerte- og karsykdom. Prisvinnerne er forskere som har oppnådd betydelige resultater innen sine felt i Norge. Prisene består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad. Beløpet skal komme forskningen til gode.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med betydelige midler til norsk medisinsk forskning, med over 990 millioner kroner til hjerte- og karforskningen. Siden 2003 har Nasjonalforeningen for folkehelsen bidratt med over 145 millioner til demensforskningen og har etablert Demensforskningsprogrammet