Aktuelt

Løten årets kommune 2019

Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes delte i dag ut pris til årets kommune i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn.
Fra venstre: generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, demenskoordinator i Løten Guro Brenden, Inger Ruud Veflingstad fra Nasjonalforeningen Hamarregionen demensforening, ordfører i Løten, Marte Larsen Tønseth, eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes og styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Stein Evensen.

To kommuner fra Hedmark var i finalen, men det var Løten, ved demenskoordinator Guro Brenden, som mottok prisen for 2019. Kommunen har gjort bevisstgjøring om demens til en viktig del av sitt arbeid. Ringsaker i Hedmark og tidligere Røyken kommune i Akershus mottok hederlig omtale for sitt arbeid for å skape et mer demensvennlig samfunn. 

- De tre kommunene som hedres her i dag, har alle gjort en fantastisk jobb for at personer med demens møtes på en god måte i samfunnet. Dere er forbilder for andre kommuner, og viser at det nytter. Jeg gratulerer Løten kommune med prisen «Årets kommune» og ønsker dere lykke til videre, uttalte Søviknes. - Arbeidet med demensvennlig samfunn er i kjernen av feltet som eldre- og folkehelseminister. Jeg er imponert! Her har man jobbet målrettet og godt i mange år. Dere er forbilder for andre kommuner, avsluttet statsråden.

Om kampanjen

Nasjonalforeningen for folkehelsen har drevet kampanjen for et mer demensvennlig samfunn siden 2014. Kampanjens mål er motvirke isolasjon og ensomhet hos personer med demens og bidra til at de skal være inkludert og fortsatt kunne delta i aktiviteter i sine lokalmiljøer.

- Et mer demensvennlig samfunn er det overordnede målet for demensplanen. Dette er et mål som gjelder alle samfunnsområder, og som krever at vi jobber bredt, både med omgivelser, holdninger og kunnskap. Kampanjen til Nasjonalforeningen er et viktig bidrag for å nå dette målet, uttalte eldre- og folkehelseministeren.

Kommunene som deltar i kampanjen driver opplæring av servicepersonell i offentlig og privat virksomhet. Det kan være butikkansatte, taxisjåfører, bussjåfører, bibliotekarer, frisører, ansatte i kirken og apotek.

Etter kommunesammenslåingen ved nyttår er omtrent 130 kommuner er med, og ca 13 000 har fått opplæring. Kursing og bevisstgjøringsarbeid skjer over hele landet og mange personer med demens fått en mulighet til å mestre hverdagen bedre fordi de blir møtt med økt respekt og forståelse.

Løten beste kommune i 2019

- Kampanjen har vært godt forankret i kommunen helt siden starten i 2015, og kan vise til gode resultater. Kursene har favnet bredt om servicenæringen i kommunen, i den grad at personer med demens i stor grad kan føle seg trygge på at de vil møte demensvennlig service i sitt nærmiljø, sa Stein Evensen, styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Kursene har også ført til ønsker fra mange av deltagerne om å engasjere seg frivillig, noe som også har medført en rekke positive aktiviteter. Det siste årene har kommunen hatt som mål å bli enda bedre på brukermedvirkning, og har tatt i bruk erfaringer fra berørte i sitt arbeid.

De har også vært en positiv ambassadør for kampanjen, og fått en rekke henvendelser om foredrag på nasjonalt nivå og henvendelser fra kommuner som ønsker veiledning og kunnskap om hvordan man går fram for å bli et mer demensvennlig samfunn. Dette har skapt store og positive ringvirkninger.

Hederlig omtale til Ringsaker og Røyken

Ringsaker kommune har siden starten i 2016 kurset nesten 1 000 personer i 35 ulike bransjer. - De legger vekt på å kurse ledere for å sørge for at personer i arbeid som utvikler demens skal få mulighet til å avslutte arbeidslivet på en verdig måte. Arbeidet er godt plassert i kommunen, og vil fortsette å være et kontinuerlig arbeid i mange år fremover, sa Stein Evensen, styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

- Vi ble tent på prosjektet fra første gang vi hørte om det, sier Marit Sjørengen, demenskoordinator i Ringsaker.

- Vi trenger åpenhet, respekt, fortståelse og vennlighet for å kunne møte personer med demens, og for å bidra til å skape en god livskvalitet for personer med demen som bor hjemme.

Røyken kommune ble med i prosjektet i 2018, og startet prosjektet med å ansette en prosjektleder i fullstilling for 2019. - De har nådd bredt ut i kommunen, og regner med å ha nådd over 1 000 personer med kursene. De har i tillegg jobbet opp mot skolene i kommunen, samt lag og foreninger. Kommunen er nå en del av nye Asker kommune, hvor satsningen skal fortsette, sa Stein Evensen, styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

- Vi har vært heldige som hadde politikere som prioriterte og satset på dette prosjektet med en 100% stilling i nesten to år, forteller Kristin Laache, demenskoordinator i tidligere Røyken kommune, nå Asker kommune.

Juryen har bestått av styreleder Stein Evensen, nestleder Sidsel Skaar og styremedlem Kjell Nesbø.

Vinnere av årets kommune i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn

2019: Løten årets kommune, Ringsaker og Røyken fikk hederlig omtale
2018: Oppdal årets kommune, Løten og Randaberg fikk hederlig omtale