Aktuelt

Oppfølging etter demensdiagnose

Personer med demens og pårørende bør få systematisk oppfølging etter diagnose og gjennom sykdomsforløpet. Prosjektet «Oppfølging etter demensdiagnose» skal legge til rette for dette.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har med midler fra TV-aksjonen startet prosjektet «Oppfølging etter demensdiagnose». Satsingen skjer på bakgrunn av erfaringer og innspill fra medlemmer i organisasjonens eget brukerforum og innringere til Demenslinjen, som viser at mange ønsker en bedre oppfølging i perioden etter en demensdiagnose.

Prosjekt er i gang med å utarbeide, teste og evaluere en modell for oppfølging etter demensdiagnose i samarbeid med modellkommunene Løten, Stavanger, Alta og Fredrikstad Utviklingsarbeidet skjer i nært samarbeid med Aldring og Helse. Målet med modellen er å sikre systematisk oppfølging etter diagnose, også når den det gjelder ikke trenger helse- og omsorgstjenester. Frivillige aktører har en viktig rolle i dette arbeidet. Oppfølgingen skal fremme mestring og medvirkning hos personen med demens og pårørende.

Fundamentet i prosjektet er brukermedvirkning, i den forstand at de som skal bruke tjenestene er med på å utarbeide modellen og tilhørende verktøy. Dette har blitt ivaretatt bl.a. ved dialog  med Nasjonalforeningen for folkehelsens brukerforum og  ved at det er gjennomført lokale dialogmøter for personer med demens og pårørende i modellkommunene.

Nasjonalforeningen for folkehelsen samarbeider med Helsedirektoratet om spredning av oppfølgingsmodell, erfaringer og verktøy utarbeidet i prosjektet.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Gry C. Aarnes, mobil 90726649 eller graa@nasjonalforeningen.no