Aktuelt

Over åtte millioner fra Extrastiftelsen til forskning på hjerte og demens

Elleve forskningsprosjekter, hvorav fire nye, har fått finanisiering fra ExtraStiftelsen via Nasjonalforeningen for folkehelsen.

ExtraStiftelsen er en sentral bidragsyter til forskningen på våre områder, og årets bevilgninger viser tydelig at ExtraStiftelsen ser viktigheten av å forske på demens og hjerte- og karsykdommer. Av de nye prosjektene, dreier tre seg om hjerte- og karsykdom, og det fjerde om demens. Til sammen har disse prosjektene fått 2,985 millioner kroner i støtte:

Muzammil Rafique skal se på effekten av høyintensiv intervalltrening utført i primærhelsetjenesten hos pasienter som har gjennomgått hjertetransplantasjon.

Elise Sverre skal se på hvorfor så mange pasienter med hjerteinfarkt og angina pectoris ikke oppnår behandlingsmål eller klarer å følge livsstilsrådene knyttet til røyking og blodtrykk.

Eivind Sørensen tar utgangspunkt i eldre Birken-løpere for å se på hva det betyr for hjertehelsen at eldre i dag trener stadig mer. Man vet at langvarig regelmessig trening og deltakelse i utholdenhetskonkurranser er knyttet til økt risiko for atrieflimmer. Men det trengs mer kunnskap om hvem som er i risikogruppen og hvordan hjerteflimmer kan forebygges.

Martine Marie Kajander skal studere hvordan personer med demens best mulig kan mestre sin livssituasjon, gjennom et strukturert undervisningsopplegg knyttet til Demensskolen i regi av SESAM i Stavanger.