Aktuelt

Søk midler til helseprosjekter fra ExtraStiftelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler søknader om midler til helseprosjekter fra ExtraStiftelsen. Søknadsfrister for 2018 er 23. februar og 24. august.

Nasjonalforeningen for folkehelsen prioriterer å formidle søknader innenfor områdene hjerte- og karsykdom, demens og folkehelsetiltak med stor originalitet og gjennomførbarhet. Vi prioriterer prosjekter som er forankret i våre lokale helselag og demensforeninger.

Det er mulig å søke om midler til både store og små tidsavgrensede prosjekter innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Det er mulig å søke om prosjektstøtte for ett-, to- eller treårige prosjekter. Midlene utbetales for ett år av gangen, med fremdriftsrapportering.

Hvordan søke?

Søknaden skal sendes inn via et elektronisk søknadsskjema.  For å opprette søknadsskjema, send en e-post med ca. en A4-siders sammendrag av prosjektskissen til: extra@nasjonalforeningen.no 

Husk at dette må gjøres i god tid før søknadsfristen.

Skriv kort om:

 • Bakgrunn for prosjektet
 • Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet
 • Framdriftsplan for prosjektet

Det er viktig å skrive en god søknad. Her er noen tips til innhold i prosjektbeskrivelsen:

 • Bakgrunn for prosjektet.
 • Målsetting for prosjektet.
 • Hvordan vil du måle effekten du er ute etter?
 • Målgruppe for prosjektet.
 • Frivillighet og brukermedvirkning.
 • Gjennomførings- og fremdriftsplan.
 • Eventuelt beskrivelse av metode.
 • Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen.
 • Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi.
 • Resultater man forventer å oppnå, og hvordan resultatene og erfaringene er tenkt formidlet.
 • Overføringsverdien som ligger i prosjektet.
 • Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å vare ut over prosjektperioden støttet av ExtraStiftelsen. Spørsmål om videreføring skal være diskutert i søknaden uansett om prosjektet er planlagt videreført eller ikke.
 • Budsjett skal legges inn som eget vedlegg.

Vi anbefaler å lese ExtraStiftelsens retningslinjer for helseprosjekter. Det vil hjelpe deg å skrive en god søknad.

Når søknadsskjemaet er opprettet, skal det i tillegg til prosjektbeskrivelsen blant annet legges inn et sammendrag. Dette sammendraget er viktig, og må gi en god beskrivelse av prosjektet. Husk at du bør fange leseren med en gang, så gjør sammendraget spennende.

Tildelingen gjøres kjent henholdsvis 15. juni og 15. desember.

Les gjerne mer på Extratiftelsens sider om hvordan du går fram for å søke.

For søknader om 30 000 kroner eller mindre, er det mulig å søke via ordningen ExtraExpress. Det er imidlertid kun medlemsorganisasjonenes egne lokallag som kan søke midler via ExtraExpress.

Det er også mulig å søke midler til prosjekter innen forskning.

ExtraStiftelsen er en sentral aktør innen frivillighet og helse, og bidrar til å realisere helseprosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. ExtraStiftelsen Helseprosjekter fordeler overskuddet fra EXTRA-spillet til prosjekter fra ulike frivillige organisasjoner. ExtraStiftelsen mottar kun søknader via en samarbeidsorganisasjon, for eksempel Nasjonalforeningen for folkehelsen.