Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Søk forskningsmidler

Utlysningene er åpne. Hvert år tildeler vi midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Følgende utlysninger kan nå søkes på

  • Midler til drift og nettverksstøtte innen demensforskning
  • Midler til postdoktor og stipendiat innen hjerte- og karforskning

Søknadsfrist for begge ordningene er 1. september 2022.

Se søknadsportal og prosjektbibliotek for oversikt over forskningsprosjektene vi allerede har støttet.

For spørsmål, kontakt oss på e-post:
forskning@nasjonalforeningen.no

Søknader gjennom Stiftelsen Dam

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra Stiftelsen Dam.

Forskning og helseprosjekter, Stiftelsen Dam

Ønsker du å inngå et samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelsen om en forskning- eller helsesøknad til Stiftelsen Dam? Send e-post til dam@nasjonalforeningen.no.

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere, bidrar Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer. I 2022 deler Nasjonalforeningen for folkehelsen ut over 31 millioner til 58 forskningsprosjekter innen demens og hjerte- og karsykdommer.

Siden 1960 har Nasjonalforeningen for folkehelsen delt ut over 1,175 milliarder kroner til hjerte- og karforskning. Siden 2001 har vi bidratt med over 175 millioner til demensforskning.

Les mer om hvordan vi bidrar til forskning og hvilke prosjekter som har fått støtte.