Akershus

Nasjonalforeningen Hurdal helselag

Hurdal helselag skaper trivsel og aktivitet i lokalmiljøet - se nedenfor.....
 • Gåtur hver tirsdag kl. 11:00-13:00. Etter gåturen kan de som
  ønsker det samles rundt kaffebordet på Aktivitetshuset
 • Eldrekafè på helsetunet annenhver torsdag i samarbeid med Seniorforeningen og menighetsrådet.
 • Egen elsykkel og frivillig sykkelgruppe som tar med seg beboere/brukere av Helsetunet ut på sykkeltur to dager i uken, og i tillegg etter forespørsel.
 • Møter med sosialt samvær og ofte temaer.
 • Juletrefest på Helsetunet hvert år i januar
 • Årsmøte i februar
 • Hjerteaksjon og hjertemarsj i mai
 • Sommertur ut i det blå i juni
 • Deltar med stand på bygdedagen i august, samt andre tilstelninger ut fra mulighet
 • Demensaksjon i september
 • Deltar under psykefestivalen i oktober
 • Samler inn strikkede småplagg som leveres til de som ikke har så mye, i november
 • Julebord/tur i desember

   Følg med på vår egen Facebookside, Nasjonalforeningen Hurdal
   helselag