Akershus

Nasjonalforeningen Nes demensforening

Demensforeningen arrangerer vår og høst pårørendeskole og samtalegrupper for pårørende til personer med demens sammen med demensteamet i Nes kommune.

Hver pårørendeskole går over seks kvelder à to og en halv time, med påfølgende samtalegrupper etter hver kurskveld.

Følg med i lokallavisen for mer info.