Aust-Agder

Nasjonalforeningen Arendal demensforening

Arendal demensforening jobber for en økt åpenhet og forståelse for personer med demens.

I Arendal demensforening arbeider vi med

  • å arrangere pårørendeskole hver høst.
  • å markere den årlige Alzheimerdagen hver høst, med temamøte og iblant utdeling av demenspris for Aust-Agder fylke.
  • å arrangere åpne temamøter om demens og demensomsorg.
  • demenskafe, vi starter opp igjen til høsten 2018.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Ønsker du å bli med  eller trenger du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med leder for demensforeningen, Gurly Gundersen, på mobil 41 46 00 79 eller epost: gurlygundersen@gmail.com. Følg ellers med i lokalavisen.