Aust-Agder

Nasjonalforeningen Austre Moland

Austre Moland helselag deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskingen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Helselaget har jevnlig eldre treff og drifter et hus der det drives eldresenter annenhver onsdag. Huset kan også leies for arrangementer. Vi bidrar under 17. mai feiringen og har fastelavensbasar og julebasar. Det arrangeres også en blåtur en gang i året. Laget har frisør og fotpleie på helsehuset annenhver onsdag.

Austre-Moland helselag har drevet helsefremmende arbeid siden 1911, og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen med i laget!

Kontaktperson
Annlaug Skjulestad Knutsen, tlf 96 62 66 87 / 37 03 02 09, mail: annlaugskjulestad@yahoo.no. Følg ellers med i lokalavisen.