Aust-Agder

Nasjonalforeningen Bygland helselag

Bygland helselag er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

I tillegg har vi følgende aktiviteter:

  • Egen Folkesti i Grendi
  • Vi har natursti under hjerteuka
  • Tur i samarbeid med andre helselag
  • Stand på "Naturligvis"
  • Julesamling på Byglandsheimen
  • På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Nasjonalforeningen Bygland helselag har drevet helsefremmende arbeid siden 1917.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen med i laget.

Kontaktperson: Arve Rauk. Tlf: 46 47 44 11, e-post: arve.rauk@gmail.com. Følg ellers med i lokalavisen.