Aust-Agder

Nasjonalforeningen Frydendal helselag

Frydendal helselag i Risør kommune deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskingen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Vi har også temamøter annenhver tirsdag i måneden, og arrangerer eldrefest og sommertur.

Frydendal helselag ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen med i laget!

Vil du vite mer om oss, ta gjerne kontakt med Jenny Lindbekk på tlf. 37 15 12 52. Følg ellers med i lokalavisen.