Aust-Agder

Nasjonalforeningen Grimstad demensforening

Vi bidrar med frivillighet for å fremme best mulig livsvilkår i lokalmiljøet for den som rammes av demens og deres pårørende – for å gjøre hverdagen bedre!

Demensforeningen arrangerer informasjonsmøter med aktuelle tema. Gjennom faglige foredrag og samtaler med andre får du kunnskap og innsikt i hvilke følger demenssykdom kan ha for den som er syk og pårørende.

Under høstens landsomfattende demensaksjon, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktivieter,  deltar vi aktivt med bøsseinnsamling og har stand med aktuell informasjon.

Grimstad demensforening vil gjerne ha nye medlemmer.

Kan dette være noe for deg? Ta gjerne kontakt med:

Jorunn Fiskaa på telefon 97968328, e-post: jorunn@jorunnare.com

Sigrid Kristoffersen på telef 91806939:  

Følg ellers med i lokalavisen.